Skrzydła Chwały – Fundacja”KRS: 0000602249ul. Nad Potokiem 6, 03-284 Warszawa
NIP: 5242794667
REGON: 363756952Rachunek bankowy: BZ WBK nr konta 70 1090 1841 0000 0001 3262 6036