O FUNDACJI

Fundacja powstała 23 kwietnia 2014 roku. Fundamentem i przyczyną powstania Fundacji, była działalność założycieli Fundacji wśród ojców i zwrócenie uwagi na kluczową rolę ojców w rodzinach. Jednocześnie pomysłodawcom i założycielom Fundacji przyświeca idea aktywizacji ojców poprzez odwołanie się do ich odpowiedzialności i odwagi, także w odniesieniu do chwalebnego wzorca z historii Polski, jakim byli ostatni rycerze Europy – polscy Husarze.

Zarząd Fundacji:

Artur Wolski – Prezes Zarządu.
Tomasz Rejf – Wiceprezes Zarządu
Fundacja Skrzydła Chwały ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej w 23 obszarach wskazanych w paragrafie 5 Statutu Fundacji.

 

Misja

Naszą misją jest wsparcie dla rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem Ojców. W oparciu o polską kulturę i historię, w nawiązaniu do chwalebnych tradycji polskiego rycerstwa, inspirujemy Ojców by kształtowali swą odwagę i aktywność jako przejaw pozytywnego patriotyzmu. Motywujemy Ojców by oddali siebie w służbę swoim rodzinom i zapewnili im Radość, Szczęście oraz zrównoważony rozwój wszystkich członków rodziny.

Wizja

Organizowanie i prowadzenie cyklicznych wydarzeń dla rodzin, wzbogaconych projektami edukacyjnymi oraz promocją, wsparciem, inspiracją i motywacją dla Ojców, małżeństw i rodzin realizowanych na fundamencie polskiej historii, kultury, tradycji i wartości. Integracja i wzmocnienie działań organizacji wspierających rodzinę.1. Zaangażowanie mężczyzn, w szczególności Ojców, do aktywnego udziału w życiu swoich rodzin, społeczności lokalnych oraz Polski.3. Promocja postaw patriotycznych i wiedzy o chwalebnych kartach historii Polski.

Cele

1. Zaangażowanie mężczyzn, w szczególności Ojców, do aktywnego udziału w życiu swoich rodzin, społeczności lokalnych oraz Polski.
2. Inspiracja mężczyzn do podejmowania działań mających na celu zwiększenia przedsiębiorczości ich samych oraz środowisk, w których działają, zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej.
3. Promocja postaw patriotycznych i wiedzy o chwalebnych kartach historii Polski.
4. Budowania wspólnoty na każdym poziomie życia społecznego w Polsce.

Projekty