O Fundacji

Pro Patria Pro Familiārum

Dla Ojczyzny, Dla Rodziny

Fundacja Skrzydła Chwały – powstała 23 kwietnia 2014 roku. Fundamentem powstania Fundacji, była działalność założycieli Fundacji wśród ojców i oraz chęć zwrócenia uwagi na kluczową rolę ojców w rodzinach. Pomysłodawcom i założycielom Fundacji przyświeca idea aktywizacji ojców poprzez odwołanie się do ich odpowiedzialności i odwagi, a także odniesieniu się do chwalebnych wzorców z historii Polski, w szczególności do ostatnich rycerzy Europy – jakimi byli polscy Husarze.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację imprez dla rodzin na kanwie wydarzeń historycznych, wzbogacone o elementy rekonstrukcyjne i edukacyjne, oraz atrakcje dla uczestników w każdym wieku. Wydarzenia realizowane są zaangażowaniem różnych środowisk lokalnych, co ma na celu pobudzanie ich do aktywności i inicjowania współpracy w innych działaniach na tym terenie.

Fundacja wspiera również różnego rodzaju inicjatywy realizowane lokalnie jak Szlachetna Paczka czy Orszak Trzech Króli.

Zespół

Nasza organizacja zrzesza osoby, którym zależy na aktywnym działaniu dla dobra Rzeczpospolitej. Jednym z głównych
kierunków działań podejmowanych przez naszą Fundację jest włączenie się w proces wychowania kolejnych pokoleń Polaków w duchu odpowiedzialności za dobro wspólne.

<center>Artur Wolski
Artur Wolski

Prezes

<center>Tomasz Rejf
Tomasz Rejf

Zastępca prezesa

<center>Anna Śmigielska
Anna Śmigielska

PR Marketing

<center>Michał Wydra
Michał Wydra

Członek Rady Fundacji

<center>Jan Walkiewicz
Jan Walkiewicz

Członek Rady Fundacji

<center>

Zespół wsparcia

Wesprzyj nasze działania

Wsparcie